Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V prípade, že si prajete odstúpiť od kúpnej zmluvy prosím postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru.

  1. Prosím stiahnite si a vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy: ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PDF (formulár je možné vyplniť aj v elektronickej podobe)
  2. Vyplnený formulár prosím zašlite info@supersarkany.sk – do predmetu emailu prosím napíšte „odstúpenie od zmluvy“ a číslo Vašej objednávky
  3. Vyplnený formulár spolu s tovarom prosím odošlite na našu adresu: Spájame, s.r.o., Pod Dúbravou 7,974 09 Banská Bystrica
  4. Peniaze za vrátený tovar Vám budú pripísané na bankový účet do 14 dní od prevzatia tovaru na náš sklad.

Dôležité informácie

  • Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
  • Tovar prosím neposielajte na dobierku, takéto zásielky nebudú prebraté.
  • Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy nemôže byť poškodený. V takomto prípade ide o reklamáciu tovaru a postupujte prosím podľa pokynov v sekcii reklamácia dodaného tovaru.
  • Tovar pred odoslaním prosím poriadne zabaľte aby sa pri preprave nepoškodil.
  • Pre rýchlejšie vybavenie odstúpenia od zmluvy tovar odošlite kuriérskou spoločnosťou. Zásielky z pošty preberáme 1x za týždeň.

 

 

Obchodné podmienky:

8. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

8.1. Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy:

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný upovedomiť predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením listom zaslaným poštou na adresu:

Spájame, s.r.o., Pod Dúbravou 7,974 09 Banská Bystrica

alebo e-mailom na adresu:

info@supersarkany.sk

Prijatie odstúpenia od zmluvy predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu e-mailom. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný zaslať zakúpený tovar späť na adresu prevádzky predávajúceho:

Spájame, s.r.o., Pod Dúbravou 7, 974 09 Banská Bystrica

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Predávajúci následne po prevzatí a skontrolovaní tovaru bez zbytočného odkladu vráti kupujúcemu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu, najneskôr do 14 dní od prevzatia vráteného nepoškodeného a kompletného tovaru. Náklady na doručenie tovaru ku kupujúcemu sa kupujúcemu vrátia iba v prípade odstúpenia od zmluvy v plnom rozsahu.